Ontvang korting op je contributie!
Header

Actievoorwaarden

 ■ De actie loopt van 15 maart tot 1 juni 2013. Aanmeldingen die na 31 mei 2013 binnen komen, komen niet in aanmerking voor deze kortingsactie. Dit geldt zowel voor de korting voor het bestaande NVP-lid als voor het nieuw geworven lid.

■ Het bestaande lid dient op het moment van de actie langer dan 1 jaar lid te zijn van de NVP om in aanmerking te komen voor deze kortingsactie.

■ Het bestaande lid ontvangt voor het 1e geworven lid 25% korting op de contributie van 2013. Voor ieder volgend geworven lid ontvangt het bestaande lid 10% extra korting op de contributie van 2013 tot een maximum van € 219,00.

■ Het nieuw geworven lid ontvangt 25% korting op de contributie van 2013 (de contributie wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden van 2013).

■ Het nieuw geworven lid dient te vallen onder het reguliere lidmaatschap. Deze actie geldt dus niet voor geworven junior-leden en aspirant-leden (zie de algemene voorwaarden van NVP hieronder).

■ Na inschrijving ontvangt het nieuw geworven lid een factuur voor de contributie van 2013 (naar rato van het aantal resterende maanden van 2013) waar de korting van 25% in verwerkt is.

■ Na de actieperiode, en wel voor 1 augustus 2013, volgt restitutie over de betaalde contributie van 2013 aan het bestaande lid (t.w. 25% korting bij 1e geworven lid, 10% korting bij ieder volgend geworven lid).

 

Algemene voorwaarden NVP

De NVP kent uitsluitend persoonlijke leden. De voorwaarden voor lidmaatschap van de vereniging zijn:

■ afgestudeerd aan een HBO-opleiding Personeel en Arbeid of een minimaal vergelijkbare opleiding; of

■ tenminste drie jaar praktijkervaring in een functie op het terrein van personeel en organisatie.

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kun je wellicht in aanmerking komen voor één van de hierna genoemde speciale lidmaatschappen:

■ junior lid, als je aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet maar jonger bent dan 28 jaar;

■ aspirant lid, als je studeert aan een HBO-opleiding Personeel & Arbeid of een vergelijkbare HBO/WO-opleiding;

■ belangstellend lid, als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap, maar wel geïnteresseerd bent in P&O omdat je werkzaam bent in een gerelateerd vakgebied.